Preskočiť na obsah

Technická škôlka

Výnimočná údalosť v Materskej škole Adamovské Kochanovce LIENKOVO - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TECHNICKEJ ŠKÔLKY
V našej Materskej škole Lienkovo v Adamovských Kochanovciach bol 16. november 2018 slávnostným dňom - stali sme sa Technickou škôlkou. Tomuto však predchádzal proces, ktorý sme museli absolvovať. V januári 2018 sme sa zapojili do projektu Technických škôl. Následne našu školu 20. apríla 2018 navštívila pani Iveta Radičová, ktorá je garantkou projektu na Slovensku spolu s manažérom pánom Petrom Beckom a pani Višňovskou zo Štátneho pedagogického ústvu v Bratislave, aby zistili či nás vyberú do daného projektu. Stalo sa. Naša materská škola bola vybraná do projektu Technických škôl a získala sponzorský dar od veľvyslanectva Taiwanu v SR sumu 1.500,01 € na nákup základného vybavenia dielne a na školenie pani učiteliek. Pani učiteľky absolvovali školenie pod vedením lektora pána Ing. Ladislava Mihaloviča z Brna, ktorý je zároveň autorom daného projektu v Českej republike.
V uvedený slávnostný deň materskú školu navštívili vzácny hostia: donátor, vedúci diplomatickej misie Taiwanu v SR Mr. Ruey - Li Tseng, pán Ing. Ladislav Mihalovič, pán riaditeľ ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové Mgr. Róbert Košťál, pani zástupkyňa uvedenej základnej školy Mgr. Daša Fabiánová, Mgr. Denisa Haláčková, ktorá robila pánovi velvyslancovi tlmočníčku, sponzor - predseda občianskeho združenia Adamovské Kochanovce a majiteľ stavebnej firmy AXOR - Bc. Martin Križko, predseda dozorného výboru COOP Jednoty spotrebného družstva p. Jaroslav Fabián, pani predsedkyňa Jednoty dôchodcov Ing. Emília Kontrová i so svojimi členkami, pani inšpektorka Mgr. Mária Turazová, poslanci obecného zastupiteľstva pán Juraj Švikruha, pán Martin Čičo a pani Zuzana Barišová, majster, ktorý dielňu zostrojil pán Ivan Miškech s manželkou, zástupcovia médií - Trenčianske noviny, rádio Regina, Západoslovenská televízia - redaktor pán Peter Horňák, pani učiteľky z MŠ z Malaciek a Novej Dedinky, ktoré sú v projekte Technická škôlka zapojené a realizujú ho. Po úvodnom prívítaní hostí pánom staroston Ing. Michalom Križanom a príhovore pani riaditeľky Bc. Janky Horňákovej prišli tí najdôležitejší - deti. V krásnom pracovnom odeve privítali hostí s programom a zaspievali svoju ,,technickú hymnu,,. Po programe pán Ing. Mihalovič - autor projektu, školiteľ a vedúci diplomatickej misie Taiwanu v SR Mr. Ruey - Li Tseng slávnostne prestrihli stuhu a oficiálne otvorili Technickú škôlku v Adamovských Kochanovciach. Následne spoločne pani riaditeľka a deti odovzdali pánovi veľvyslancovi knihu o Slovensku a Trenčíne s poďakovaním a podpismi od detí a personálu za pomoc pri financovaní technickej škôlky a tiež mu deti darovali pamätnú mincu materskej školy. Rovnako tak darovali deti knihy a pamätné mince materskej školy i pánovi Ing. Ladislavovi Mihalovičovi a pánovi majstrovi Ivanovi Miškechovi, ktorý deťom zmajstroval dielničku v triede a na školskom dvore.
Po odovzdaní darov deti predviedli svoju šikovnosť prácou v tejto krásnej ,,dielni,,. Deti ukázali hosťom výrobu GEODOSIEK o ktorých im aj porozprávali ako ju vyrábajú a čo s ňou potom budú robiť. Všetci hostia na rozlúčku taktiež dostali krásne kapsičky vyrobené pani učiteľkou Diankou Husárovou a skrášlenými kresbami detí, v ktorých boli darčeky od detí a pani učiteľky Lubenky Križanovej.
No my v Adamovských Kochanovciach sme však unikátni, pretože máme Technickú škôlku aj vonku. V záhrade materskej školy sa nachádza zrekonštruovaná stará autobusová zastávka, kde sa nečaká síce na žiadny autobus, ale tu sa ,,majstruje,,. Po prestrihnutí stuhy a oficiálnom otvorení aj tejto ,,dielne,, deti už nečakali a rozbehli sa pracovať. Šrobovali skrutky, odomykali zámky, prevliekali a zamykali reťaze, zatĺkali paličky... deti s radosťou predviedli hosťom svoje získané zručnosti, ktoré budú v preibehu školského roka zlepšovať. Každé dieťa, ktoré ukončí školský rok v Technickej škôlke v Adamovských Kochanovciach dostane na pamiatku odznak - majster technickej škôlky. A že deti to zvládajú a sú veľmi šikovné, bolo všetkým zúčastneným jasné od prvej chvíle.
Na záver sme hostí pozvali na slávnostné pohostenie, ktoré nám pripravili pani školníčka Ivanka Fábiková a vedúca zariadenia školského stravovania Danka Križanová. Všetci spoločne sme prežili pekný slávnostný deň, na ktorý budeme dlho spomínať. Za jeho perfektnú prípravu musím poďakovať celému kolektívu materskej školy Lienkovo a manželom Miškechovým.
Bc. Janka Horňáková, riaditeľka MŠ

Fotogaléria