Preskočiť na obsah

Tradičné stretnutie dôchodcov

 

Ak sme sa našli v zrelom veku,
z búrlivých výšin v nemú tíš
uzavrieť sa nám neprichodí -
nezhasla ešte túžba v nás
vidieť jak deň sa za dňom rodí,
velebiť jeho večný jas,
ako sa na slnečnej točni
prebúdza na jar naša zem.
Byť na nej ešte užitoční -
vnúčatám - vďačnej téme tém -
s rozprávkou aby zistili sme,
ako sa ešte vieme smiať!

   

 

     Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, dňa 23.10.2009 pripravil obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach už tradičné „Slávnostné stretnutie dôchodcov". Do slávnostne vyzdobenej sály kultúrneho domu boli pozvaní všetci dôchodcovia z obce, osobnou pozvánkou sme pozývali tých, ktorí slávia svoje životné jubileá a tých, ktorí teraz žijú v Domovoch dôchodcov.

     Úvodným programom s názvom „Za tú našú stodolečkú" pozdravili najstarších občanov obce deti z materskej školy v Adamovských Kochanovciach. Všetkých prítomných srdečne privítala a slovami básnika sa prihovorila predsedníčka ZPOZu Jana Vidová. V slávnostnom príhovore pozdravil prítomných zástupca starostu obce Ing. Michal Križan.  Z jeho príhovoru vyberáme:  „Všetci, ktorí ste prijali pozvanie na túto slávnosť, už máte právo oddychovať po mnohých rokoch práce - práce pre rodinu, našu obec i celú našu spoločnosť. I keď mladí ľudia sa často bránia životným múdrostiam a skúsenostiam starších ľudí a tvária sa, že ich nepočúvajú, verte mi, že po čase sa k nim vracajú a dávajú im za pravdu. Za to Vám patrí jedno obrovské „Ďakujem!"

     Po slovách vďaky a uznania predstavila pani Anna Gagová jubilujúcich občanov.

Krásne životné jubileum

     90 rokov oslavuje tento rok pani Emília Mikulová č.d.259 a pán Jozef Habdák č.d. 272

     85 rokov oslavuje pán  Pavel Križko č. 264,

     80 rokov sa dožívajú:  Anna Hanáčková v DD,  Jozef Murárik č. 86,  Paulína Bujná č. 51, Mária Nemedyová č. 162, Ing. Ján Malík č. 189, Anna Bušová č. 98,

     75 rokov sa dožívajú:  Marta Muráriková č. 86, MUDr. Mikuláš Kačaliak č. 217, Valéria Moravčíková č. 172

     70 rokv oslávili:  Jaroslav Zongor č. 21, Ing. Ján Krecháč č. 217, Ján Solník č. 280,  Emília Hrnčiarová č. 143, Anna Navrátilová č. 91, Vladimír Jurčo č. 61, Alexander Pomšár č. 217, František Machai č. 49.   

     Po prevzatí malej pozornosti a podpise do pamätnej knihy, zástupca starostu obce predniesol slávnostný prípitok. Dôchodcov pozdravili aj členovia súboru Vretienko svojim programom „Čo sme robili, keď sme plátno bielili" a „Šatkový". Potom nasledovala večera a voľná zábava, ktorú spestril svojou hrou na harmonike člen súboru Vretienko Dominik Minárik.

 

A.Gagová

Fotogaléria