Preskočiť na obsah

Tradičné stretnutie dôchodcov

Tradičné stretnutie dôchodcov


Dňa 24. októbra 2012 sme všetkých dôchodcov obce pozvali na „Tradičné stretnutie dôchodcov". Aj tento rok sme k nim prizvali darcov krvi, ktorí získali bronzové a strieborné Jánskeho plakety v roku 2012.
Po úvodných autentických Kochanovských piesňach v podaní speváckej skupiny Vreteno, prítomných pozdravili svojim programom naši najmenší - deti z MŠ Lienkovo v Adamovských Kochanovciach.
„Prikrývam svoj stôl sviatočný,
obrusom pradávnym,
čo tkala ešte moja stará mať
V svietniku zažnem biele sviece,
nech sa mi jasne zatrbliece
žiarivá činnosť..."
Veršami básne pozdravila prítomných Veronika Láslopová. Pri sviatočne prestretom stole prítomných srdečne privítala predsedníčka ZPOZu Jana Vidová.
Zástupkyňa starostu obce Ing. Mária Pavlíková sa prítomným dôchodcom prihovorila slovami:
„ Nie sme tu preto, aby sme vám spomienkami vohnali slzy do očí a nie sme tu ani pre výlev citov, ale prichádzame s poďakovaním. S poďakovaním za všetko - za vašu doterajšiu prácu v prospech vašich rodín, našej obce. Čas ten veľmi rýchlo plynie. Prehĺbili sa vrásky - krásne to ornamenty vo vašich tvárach, striebrom sa poprášili vaše vlasy. Bohatší ste o životné skúsenosti, o plodne prežité roky. Ako tie roky ubehli... ako uleteli.... všeličo dali, všeličo vzali....všeličím život naplnili."
Po slávnostnom príhovore Ing. Márie Pavlíkovej nasledovalo predstavenie jubilujúcich občanov, ktorí sa zapísali do pamätnej knihy a prevzali si pripravený darček.

Úctyhodné životné jubileum 90 rokov oslávili tento rok:
Zaťková Anna č. 140 5.4.1922
Krecháčová Milena č. 257 26.4.1922
Horňáková Anna č. 66 25.9.1922

Krásne životné jubileum 85 rokov oslávili tento rok:
Gajdoštínová Eva č. 201 23.6.1927
Križková Kristína č. 264 7.7.1927
Novák Štefan č. 96 24.8.1927

80 rokov oslávili tento rok jubilanti:
Srnánková Oľga č. 207 22.7.1932
Mikula Ján č. 185 12.9.1932
Lenárdová Emília č. 130 16.9.1932
v tomto mesiaci 28. sa 80 rokov dožíva pani Holičková Blanka č. 33
a 23.11. oslávi toto jubileum pán Kopúnec Jaroslav č. 58

75 rokov v tomto roku oslávili:
Kačaliaková Eva č. 217 3.2.1937
Zaťko Ján č. 225 3.8.1937
v mesiaci november 22. oslávi 75 rokov pani Kolínková Margita č. 59
a v decembri toto životné jubileum oslávia dve naše spoluobčianky
pani Marenčáková Margita č. 273 - 15.12. a Hlavatá Emília č. 226 - 22. 12.

70 rokov svojho života oslavujú:
Dizorziová Eva č. 114 2.2.1942
Láslop Ján č. 72 7.4.1942
Mikulová Eva č. 185 3.8.1942
Jurčová Eva č. 61 13.9.1942

V druhej časti slávnostného programu sa Anna Gagová prihovorila viacnásobným darcom krvi slovami: „Posledné dva roky sme k „Tradičnému stretnutiu dôchodcov" prizývali aj ocenených darcov krvi z našej obce a nie je tomu inak ani tento rok, ktorý je o to vzácnejší, že dnes k nim patrí aj Janka Vidová, ktorá ich tu vždy vítala.
Darovať krv - to je udalosť.
Opakovane darovať krv - to je sviatok...".
Po zápise do pamätnej knihy obce obdržali malú pozornosť.
Bronzovú Jánskeho plaketu získali v roku 2012
Jana Vidová č. 12
Katarína Vanková č. 11

Striebornú Jánskeho plaketu obdržal v roku 2012
Anton Kysel č. 152

Na záver programu predniesla Jana Vidová slávnostný prípitok .
Po kultúrnom programe sa všetci s chuťou pustili do chutnej kapustnice a mäkkého chlebíka. Pri vínku, kávičke a chutnom zákusku sa prítomní v družnej debate bavili až do zotmenia. K veselej nálade prispel aj pán Jozef Holásek so svojou harmonikou.

Anna Gagová

Fotogaléria