Preskočiť na obsah

Tradičné stretnutie dôchodcov

23. októbra 2013 patrila sála kultúrneho domu dôchodcom z obce, ktorí sa zišli na „Tradičnom stretnutí dôchodcov". Prizvali sme aj darcov krvi, ktorí získali bronzovú a strieborné Jánskeho plakety v roku 2013.
Slávnosť otvorila spevácka skupina Vreteno.

„..Vďaka starká, že sa na mňa pozeráš
očami farby oblohy, priezračnej a pokojnej.
Život v rukách láskavých -teplom dýcha.
A starkého láska hreje ako plameň večný...
Vážim si vás...
Chránim si vás...
Ste môj prístav v mori búrlivom.
Bója, ktorá s pevninou ma spája.
Moja stará mama...
a starý otec v jednom...
Buďte pri mne, chcem byť s vami...
Teplé dlane hrejivé držať stále.
Ľúbim vás babka, dedko môj..."

Veršami básne pozdravila prítomných Natália Regnerová. „Všetko na svete môže človek zastaviť ale nikdy sa mu nepodarí zastaviť čas" - týmito slovami vítala prítomných dôchodcov v sále kultúrneho domu predsedníčka ZPOZ-u Jana Vidová.
Starosta obce Ing. Michal Križan v slávnostnom príhovore vyslovil aj tieto myšlienky - „Nik nesmie mať pocit, že dôchodca je nepotrebný a zbytočný. Každý vek má svoje čaro a svoju poéziu. Jeseň života býva nádherná, ak sa na ňu pripravíme a ak si ju uvedomíme ako nevyhnutnú skutočnosť v ľudskom živote."
Po slávnostnom príhovore starostu obce nasledovalo predstavenie jubilujúcich občanov, ktorí sa zapísali do pamätnej knihy a prevzali si pripravený darček.
85 rokov
Capáková Anna č. 112 19.1.
Bredschnaiderová Jozefína č. 38 15.3.
Bončo-Šteflovič Ján č. 215 21.7.
80 rokov
Nováková Eva č. 96 27.2.
75 rokov
Hrnčiar Vladimír č. 143 1.10.
Starostová Jolana č. 2 20.11.
70 rokov
Ing. Dušan Mitana č. 239 21.1.
Mária Stachová č. 155 12.2.
Rudolf Ďuriga č. 87 10.4.
Marta Bončová č. 215 20.4.
Anna Zaťková č. 225 17.5.
Radomír Rosík č. 282 1.9.
Oľga Starostová č. 120 4.8.
Jozef Švikruha č. 258 31.8.
Ján Forgáč č. 105 9.9.
Oľga Jánska č. 281 13.10.
Pavla Potočková č. 208 16.12.

Darcovia krvi ocenení v roku 2013

Strieborná Jánskeho plaketa - Ing. Ondrej Križan č. 144
Juraj Križan č. 213
Bronzová Jánskeho plaketa - Martina Stachová č. 290
Ocenení darcovia krvi sa pre pracovnú zaneprázdnenosť tohto slávnostného popoludnia nezúčastnili.
Po slávnostnom akte pozdravili prítomné babičky a dedkov najmenší - deti z materskej školy krásnym zvieratkovským divadielkom.

Na záver programu predniesla Jana Vidová slávnostný prípitok - „Čašu na život dvíhame - pripíjame rokom minulým aj tým, ktoré ešte prídu...". Záver tejto milej slávnosti patril speváckej skupine Vreteno.

Po kultúrnom programe sa všetci s chuťou pustili do voňavého gulášu a mäkkého chlebíka. Pri vínku, kávičke a chutnom zákusku mali prítomní o čom debatovať a na čo spomínať až do zotmenia.
A. Gagová

 

Fotogaléria