Preskočiť na obsah

Tradičné stretnutie dôchodcov

Tradičné stretnutie dôchodcov


Dňa 22. októbra 2014 obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach pozval všetkých dôchodcov obce na „Tradičné stretnutie dôchodcov". Aj v tomto roku sme mali darcov krvi z našej obce, ktorí získali bronzové a strieborné Jánskeho plakety .
Po úvodnej piesni speváckej skupiny Vreteno sa prítomným prihovorila predsedníčka ZPOZ-u Jana Vidová.
Veľa síl, pevné zdravie a životný optimizmus im vo svojom príhovore poprial starosta obce Ing. Michal Križan.
Po slávnostnom príhovore starostu obce, predstavila pani Anna Gagová jubilujúcich občanov, ktorí sa zapísali do pamätnej knihy a prevzali si malú pozornosť.

Úctyhodné životné jubileum 90 rokov oslávil náš najstarší občan - muž pán
Križko Pavel č.d. 264

85 rokov
Murárik Jozef č.d. 86
Bujná Paulína č.d. 51
Nemédyová Mária č.d. 162
Malík Ján č.d. 189

80 rokov
Moravčíková Valéria č.d. 172

75 rokov
Zongor Jaroslav č.d.21
Krecháč Ján č.d. 217
Solník Ján č.d. 280
Hrnčiarová Emíllia č.d. 143
Navrátilová Anna č.d. 91
Jurčo Vladimír č.d. 61
Pomšár Alexander č.d. 217
Machai František č.d. 49

70 rokov
Matejovič Milan č.d.37

V druhej časti slávnostného programu pani Jana Vidová vyslovila poďakovanie viacnásobným darcom krvi , ktorí sa našej slávnosti pre pracovné povinnosti nemohli zúčastniť.
Darcovia krvi ocenení v roku 2013

Strieborná Jánskeho plaketa Baďura Pavol, Ing. č. 84
Masár Slavomír č. 158

Bronzová Jánskeho plaketa Daniela Stachová č. 290
Peter Stacho č. 155

V druhej časti slávnostného programu pozdravili všetkých dôchodcov malým divadielkom deti z MŠ v Adamovských Kochanovciach.
Na záver programu predniesol starosta obce Ing. Michal Križan slávnostný prípitok a program ukončila piesňami spevácka skupina Vreteno.
Po kultúrnom programe sa všetci s chuťou pustili do vynikajúcej kapustnice, ktorú pre dôchodcov navarili v školskej jedálni MŠ Adamovské Kochanovce.
Pri vínku, kávičke, chutnom koláčiku a veselých tónoch v podaní Hrabovskej kapely, sa prítomní v družnej debate a tanci zabavili až do zotmenia.

A.Gagová

Fotogaléria