Preskočiť na obsah

Tradičné stretnutie dôchodcov

Dňa 29. októbra 2015 sa dôchodci z našej obce stretli na „Tradičnom stretnutí dôchodcov". Aj tento rok sme k nim prizvali darcov krvi, ktorí získali bronzové a strieborné Jánskeho plakety v roku 2014.
Po úvodnej piesni „Láska bože láska..." v podaní speváčky Danky Hrušovskej a harmonikára Ladislava Žišku, prítomných pozdravila veršami básne Katka Kuchtová.
Pri sviatočne prestretom stole srdečne vítala jubilantov, darcov a všetkých prítomných predsedníčka ZPOZ-u Jana Vidová a o slávnostný príhovor poprosila starostu obce.
Starosta obce Ing. Michal Križan sa prítomným dôchodcom prihovoril slovami:
„ ...Aj dnešný deň sa chceme myšlienkami, spomienkami, spevom ale i pekným slovom vrátiť o niekoľko rokov späť. Pospomínať si na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého, zo svojich blízkych, z krásneho dňa, z úsmevu, zo všetkých tých maličkostí, ktoré robia svet krajším. Želám vám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Roky, ktoré máte pred sebou prežite obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní..."
Po príhovore starostu nasledovalo predstavenie jubilujúcich občanov, ktorí sa zapísali do pamätnej knihy a prevzali si pripravený darček a kvietok.

Úctyhodné životné jubileum 85 rokov oslavujú tento rok:
Pavlíková Anna    č. 7       7.2.1930
Pavlík Ivan          č. 34     12.11.1930
Krásne životné jubileum 80 rokov oslávil:
Holásek Jozef     č. 119     24.8.1935
75 rokov sa dožívajú:
Šebán Pavel        č. 99      26.8.1940
Šikudová Pavla    č. 219     24.9.1940
Križko Pavel        č.242      23.11.1940
70 rokov v tomto roku oslávili a budú oslavovať:
Kontrová Emília    č. 43       12.2.1945
Machaiová Emília  č. 3         6.5.1945
Breznická Ľudmila č. 253     16.5.1945
Krecháčová Eva     č. 217     23.5.1945
Činčalová Hana     č. 40       29.5.1945
Masaryk Ján         č. 164      6.9.1945
Matejíková Agáta  č. 237      29.9.1945
Fabiánová Oľga    č. 5          20.10.1945
Fabian Jaroslav     č. 18       26.11.1945
Mikuš Vladimír      č. 141      28.12.1945

V druhej časti slávnostného programu viacnásobných darcov krvi predstavila Jana Vidová a popriala naším mladým darcom veľa zdravia a chuti prispievať touto vzácnou tekutinou všetkým, ktorí to potrebujú.

Bronzovú Jánskeho plaketu získali v roku 2014:
Stacho Peter        č. 155
Cholvád Andrej     č. 220
Striebornú Jánskeho plaketu obdržali:
Sýkora Jaroslav     č. 8
Horňák Milan         č. 129

V kultúrnom programe veselým country tancom roztlieskali prítomných deti z materskej školy Adamovské Kochanovce a piesne z nášho kraja zaspievali prítomní hudobníci.
Slávnostný program sme ukončili prípitkom a spoločným „živio...".
Po kultúrnom programe sa všetci s chuťou pustili do gulášu, ktorého vôňa už dráždila chuťové poháriky prítomných. Pri vínku, kávičke a chutnom zákusku sa všetci v družnej debate bavili až do zotmenia. O veselú náladu sa postarali naši hudobníci, ku ktorým sa pripojili aj prítomní a piesne, ktoré poznali si spoločne zaspievali.

Anna Gagová

>>Fotogaléria<<