Preskočiť na obsah

Tradičné stretnutie dôchodcov

Deň za dňom roky plynú...Sú tu spomienky...A sú tu aj slová...Kráčam ulicami dedinkya v dlani držím spomienky,ktoré letia spolu s časomnad našou dedinou,tkajú zápletky obyčajného dňa.Sú ako sviečka,ktorá svieti v našich srdciach

Mesiac október je mesiacom úcty starším. Obecný úrad a ZPOZ v Adamovských Kochanovciach na svojich občanov vyššieho veku nezabúdajú a každoročne pre všetkých dôchodcov z obce pripravujú „Tradičné stretnutie dôchodcov". Tohtoročné sa konalo 26. októbra. Súčasťou stretnutia boli aj darcovia krvi z našej obce, ktorí získali bronzové a zlaté Jánskeho plakety .
Po úvodnej piesni speváckej skupiny Vreteno sa predstavili v hudobno- slovnom pásme „Deň za dňom roky plynú..." Viera Slivová a Zdenko Štefánik z Trenčianskeho osvetového strediska.
Po tomto krásnom lyrickom pásme sa slova ujala predsedníčka ZPOZ-u Jana Vidová, ktorá privítala všetkých prítomných a vyzvala starostu obce na slávnostný príhovor.
Z príhovoru vyberáme:
„Áno, každý si rád zaspomína na to, čo sa stratilo v pavučine času. Objavovali ste svet, museli ste sa často poriadne popasovať so životom, ktorý bol v mnohom úplne iný ako dnes. Nebolo toľko technických vymožeností, ale zato akosi viac času na dobré slovo. Čím ste boli starší, skúsenejší, tým ste si viac uvedomovali, že šťastie človeka určuje hlavne pokoj v rodine, láska, radosť z každodenných maličkostí a hlavne zdravie."
Po slávnostnom príhovore starostu obce, predstavila pani Anna Gagová jubilujúcich občanov, ktorí sa zapísali do pamätnej knihy a prevzali si darček.
Úctyhodné životné jubileum 85 rokov v prvý deň roku oslávila pani Oľga Pavlíková č.d. 17, uprostred roka 21.6. toto jubileum oslávil pán Peter Marenčák č.d. 273 a 16.12. bude oslavovať pani Pavlína Pavlíková č.d. 73.

Krásne životné jubileum 80 rokov slávila uprostred leta 10.7. pani Božena Malíková č.d. 189.

75 rokov sa v tomto roku dožívajú 6 naši spoluobčania:
Eva Starostová č.d.104
Ing. Pavel Jánsky č.d. 281
Anna Pomšárová č.d. 217
Pavlína Solníková č.d. 280
Ing. Eduard Kontra č.d. 43
Marta Jastrabiková č.d. 139

70 ročných jubilantov máme v tomto roku 9:
Pavol Mikuša č.d. 149
Ján Šeban č.d. 241
Štefan Potoček č.d. 208
Jarmila Zongorová č.d. 21
Viola Múdra č.d. 178
Beáta Lásopová č.d. 72
Ján Bahno č.d. 13
Ing. Ján Plesnivý č.d. 19
Jaroslav Juriga č.d. 157.

Najstaršou občiankou našej obce a v tomto roku aj 100-ročnou jubilantkou je Dizorziová Božena, ktorej sme boli zavinšovať v deň jej narodenín 13.6. 2016 v Dome opatrovateľskej služby v Trenčíne.

V druhej časti slávnostného programu pani Jana Vidová vyslovila poďakovanie viacnásobným darcom krvi. Tento rok je o to slávnostnejší, pretože máme 2 zlatých darcov a bronzovú medailu v tomto roku prevzal aj starosta obce Ing. Michal Križan.
Zlatá Jánskeho plaketa:
Habdák Pete
r, narodený 1959 č.d. 86
Kysel Anton, narodený 1987 č.d. 152
Bronzová Jánskeho plaketa:
Matejovič Milan, narodený 1991 č.d. 34
Ing. Staňák Vladimír, narodený 1985 č.d. 63
Ing. Michal Križan, narodený 1981 č.d. 144

Po slávnostnom programe pozdravili všetkých dôchodcov veselými tancami deti z MŠ v Adamovských Kochanovciach.
Na záver programu predniesol starosta obce Ing. Michal Križan slávnostný prípitok a program ukončila piesňami spevácka skupina Vreteno.
Po kultúrnom programe sa všetci s chuťou pustili do vynikajúcej kapustnice, ktorú pre dôchodcov navarili v školskej jedálni MŠ Adamovské Kochanovce.
Pri vínku, kávičke, chutnom zákusku a hudbe Zdenka Štefánika sa prítomní v družnej debate zabavili až do zotmenia.

A.Gagová

Fotogaléria