Preskočiť na obsah

Tradičné stretnutie dôchodcov

      Opäť je tu zlatistá jeseň prežiarená kostrbatými slnečnými lúčmi. Mesiac október je mesiacom úcty k starším a obecný úrad v spolupráci so ZPOZ-om aj tento rok pozvali dňa 25. októbra 2017 všetkých dôchodcov obce na „Tradičné stretnutie dôchodcov". Pri tejto príležitosti sme pozvali aj darcov krvi, ktorí získali Jánskeho plakety za posledný rok.
Po úvodných piesňach v podaní speváckej skupiny Vreteno, prítomných privítala predsedníčka ZPOZ-u Jana Vidová.
Starosta obce Ing. Michal Križan sa prítomným dôchodcom prihovoril slovami:
„ Čas letí rýchlo, niekedy ho nestihneme sledovať, ale človek nemá právo ani moc ho spomaliť, či dokonca zastaviť. Je to preto spravodlivé, že starneme všetci rovnako a rovnakým tempom nám ubiehajú hodiny nášho života. Aj z tohto dôvodu je zrelý vek veľkou príležitosťou tešiť sa z toho, čo sme v živote prežili a tešiť sa z toho, čo prežívajú ľudia okolo nás.
Prešli ste jarou a letom svojho života, zjesenilo sa. Ide všetko tak, ako to v kolobehu prírody má ísť. Jar a leto ste naplnili statočnou prácou a jeseň nech vám neodoprie svoje plody, nech je krásna, pokojná a slnečná".
Po slávnostnom príhovore starostu nasledovalo predstavenie jubilujúcich občanov, ktorí sa zapísali do pamätnej knihy a prevzali si pripravený darček a kvet.

90-ročná jubilantka
Križková Kristína č.d. 264 sa tohto krásneho jubilea dožila 7. júla.

85 rokov
Oľga Srnánková č.d. 207
Ján Mikula č.d. 185
Emília Lenárdová č.d. 130
Blanka Holičková č.d. 33
Jaroslav Kopunec č.d. 58

80 rokov
Margita Marenčáková č.d. 273
Emília Hlavatá č.d. 226

75 rokov
Eva Dizorziová č.d.114
Ján Láslop č.d. 72
Eva Mikulová č.d. 185

70 rokov
Pavla Škvarilová č.d. 285
Vladimír Kusenda č.d. 197
Eva Pazdernatá č.d. 26
Ján Horňák č.d. 159
Marta Capáková č.d. 160
Ing. Miloš Mihalička č.d.135
Milan Stanek č.d. 234
Pavol Chrenko č.d. 279
Emília Mikušová č.d. 149
Dušan Šebeň č.d. 286
Marta Mitanová č.d. 239

Najstaršou občiankou našej obce a v tomto roku aj 101-ročnou jubilantkou je Dizorziová Božena, ktorej sme boli zavinšovať v deň jej narodenín 13.6. v dome opatrovateľskej služby v Trenčíne.

V druhej časti slávnostného programu sa Jana Vidová prihovorila viacnásobným darcom krvi.
Hovorí sa, že krv darujú ľudia, ktorí pozerajú na svet srdcom. Teší nás, že aj medzi nami žijú takýto ľudia, ochotní prispieť k záchrane ľudského života.
Po zápise do pamätnej knihy obce si prevzali darček a kvet.

Bronzovú Jánskeho plaketu získali
Mgr. Marta Božková č.d. 276
Koštial Peter č.d. 119

Striebornú Jánskeho plaketu obdržala
Vanková Katarína č.d. 11

Na záver predniesli starosta obce a Jana Vidová a slávnostný prípitok.
Prítomných a hlavne dôchodcov pozdravili aj najmenší - deti z materskej školy, ktoré veselými pesničkami a tancami všetkých rozveselili.
Po kultúrnom programe sa všetci s chuťou pustili do chutnej kapustnice a mäkkého chlebíka.
Počas celého slávnostného aktu robil hudobný doprovod pán Jozef Opatovský, ktorý pripravil pre dôchodcov aj zábavný program, plný veselých príbehov z jeho účinkovania po Slovensku, predviedol zaujímavú hru na harmonike, odvážlivci si mohli s ním zaspievať - odmenou im bolo jeho CD. Jeho ľúbivé melódie niektorých aj roztancovali.
Pri vínku, kávičke a sladkosti sa prítomní v družnej debate bavili až do zotmenia.

Anna Gagová

Fotogaléria