Preskočiť na obsah

Tradičné stretnutie dôchodcov


Skončilo sa babie leto, nastúpila farebná pani jeseň a prehupli sme sa do mesiaca október, kedy pozývame na stretnutie dôchodcov z obce, jubilantov a darcov krvi. A tak sa dňa 23. októbra 2018 naplnila sála kultúrneho domu skoro do posledného miestečka našimi dôchodcami. Nechýbali ani darcovia krvi, ktorí za posledný rok získali Jánskeho plaketu.
Po úvodnej piesni v podaní speváckej skupiny Vreteno, prítomných privítala predsedníčka ZPOZ-u Jana Vidová veršami básne:
„ Hostia sú ako boží poslovia,
čo prídu pokloniť sa nášmu šťastiu.
Nuž, keď ťa menom pána oslovia,
treba ich poctiť pýchou letorastu.
Takto to robievali otcovia -
počastoval brat brata, gazda gazdu,
bo tak sa zväzky rodov obnovia,
nuž usmej sa a povedz - vítam Vás tu !"
Po úvodných slovách predsedníčky ZPOZ-u sa slova ujal starosta obce a prítomným dôchodcom sa prihovoril slovami:
„ Vonku sa stromy a lúky vyobliekali do množstva farebných kvetov. Všetko ide tak ako musí ísť v prírode aj v živote. Som rád, že i napriek rokom a postriebreným vlasom ste si našli čas prísť sem na strávenie krátkej chvíle medzi rovesníkmi. Kvapka času je ako vzácny drahokam na dlani a na vašich dlaniach sa jagajú tisíce takých drahokamov. To oni rozsvecujú vaše tváre, na ktorých práca vyryla svoje znamenie. Človek je už taký. Stretáva sa s človekom, želajú si navzájom dobré ráno, či dobrý deň... sú dni všedné , ale sú i dni sviatočné. Dúfam, že aj táto spoločne strávená chvíľa bude patriť medzi tie pekné okamihy vo vašom živote, ku ktorým sa v spomienkach radi vrátite."
Po slávnostnom príhovore starostu nasledovalo predstavenie jubilujúcich občanov, ktorí sa zapísali do pamätnej knihy a prevzali si pripravený darček a kvet.

85 rokov
Pavol Čaňo č.d. 56
Eva Nováková č.d. 96

80 rokov
Vladimír Hrnčiar č.d. 143
Jolana Starostová č.d. 2

75 rokov
Ing. Dušan Mitana č.d. 239
Mária Stachová č.d. 155
Rudolf Ďuriga č.d. 87
Marta Bončová č.d. 215
Anna Zaťková č.d. 225
Radomír Rosík č.d. 282
Oľga Starostová č.d. 120
Jozef Švikruha č.d. 258
Oľga Jánska č.d. 281
Pavla Potočková č.d. 208


70 rokov
Oľga Kusendová č.d. 42
Mgr. Eva Mikušaťová č.d. 255
Ing. Slavomír Šikuda č.d. 74
Anna Jurigová č.d. 157
Rudolf Kuchta č.d. 194
Stanislav Kováč č.d.39
Zdenka Križanová č.d. 145
Anna Matejovičová č.d. 37

Najstaršou občiankou našej obce a v tomto roku aj 91-ročnou jubilantkou je Kristína Križková, ktorá toto jubileum oslávila 7. júla. Najstarším občanom sa stal v októbri, keď sa prihlásil na trvalý pobyt v obci pán Ján Heleš, ktorý 91 rokov oslávil 2. júna.

V druhej časti slávnostného programu sa Jana Vidová prihovorila viacnásobným darcom krvi.
„Sú hodnoty, ktoré nemôžeme vyjadriť ani vyčísliť žiadnymi peniazmi. K týmto hodnotám patrí aj ľudský život. Jeho cena je predovšetkým v tom, že ho nemôžeme ničím nahradiť ani si ho nejakým spôsobom znovu získať. Preto vám chcem v tejto chvíli vysloviť poďakovanie za nezaplatiteľnú hodnotu vášho daru, vašu ľudskosť, za návraty zdravia chorým, za darovanú krv ľuďom na ňu odkázaným. Nech vás po ďalšie roky sprevádza pevné zdravie."
Po zápise do pamätnej knihy obce si prevzali darček a kvet.

Bronzovú Jánskeho plaketu získali:
Ing. Lenka Malíková č.d. 257
Ing. Dušan Fábik č.d. 65

Striebornú Jánskeho plaketu obdržali:
Ing. Maroš Rovný č.d. 102
Mgr. Martina Stachová č.d. 290
Daniela Fábiková č.d. 290

Zlatú Jánskeho plaketu získal
Pavol Struhár č.d. 118

Na záver predniesli starosta obce a Jana Vidová slávnostný prípitok.
Krátkou milou scénkou pozdravili prítomných deti z Detského domova Lastovička a po nich vniesli do sále veselú náladu naši najmenší deti z materskej školy Lienkovo.
Po kultúrnom programe všetkým pochutil výborný guláš, a s kávičkou chutné moravské koláčiky.
Hudobný doprovod počas tohto slávnostného popoludnia robil pán Jozef Opatovský, ktorý veselými pesničkami zabával prítomných až do zotmenia.

Anna Gagová

Fotogaléria