Preskočiť na obsah

Tradičné stretnutie dôchodcov

Stretnutie dôchodcov, jubilantov a darcov krvi

Október sa nesie v znamení úcty k starším, preto v tomto mesiaci ZPOZ a obecný úrad každoročne pripravujú stretnutie s dôchodcami, jubilantmi a darcami krvi. To tohtoročné bolo v piatok popoludní, 18.októbra.
Dôchodcov vítala pri vchode do sály KD Pamätná kniha a vo vnútri ich čakali slávnostne prestreté stoly a usporiadatelia - predsedníčka ZPOZ-u Jana Vidová, kultúrna pracovníčka obce Anna Gagová a starosta Ing. Michal Križan. Fotoaparátu sa zhostila ekonómka Emília Križková a obsluhu si zobrali na starosť poslanci OZ - Ing. Mária Pavlíková, Juraj Švikruha a členka kultúrnej komisie Zuzana Barišová. Keď sa všetci podpísal a usadili, rozozneli sa piesne v podaní ženskej speváckej skupiny Vreteno. Jana Vidová privítala zúčastnených nielen spevom, ale i slovami básne :
„Pretekajú rieky krajinami,
so svojimi brehmi, splavmi, dnami.
Pretekajú rieky krajinami,
a súčasne pretekajú nami.
Krásna rieka žitia tečie nami,
raz hlbinami a raz zas plytčinami.
Kľukatý je život každej rieky,
kľukatý je život večné veky.
Pokiaľ rieku brehy neopustia,
každá rieka chce sa dožiť ústia..."
Po uvítaní všetkých prítomných sa slova ujal starosta obce:
„...Dlho som rozmýšľal nad tým akú myšlienku vám budem adresovať svojim príhovorom. Bolo množstvo príhovorov, veľa možností, no nakoniec som vybral to, čo my mladí na vás obdivujeme a zároveň na čo radi spomíname. Sú to všetky vaše životné príbehy, múdrosti a rady, ktoré ste za svoje roky života a práce zažili. Ktoré, keď nám mladším rozprávate hodíme bokom alebo sa tvárime, že ich nie celkom počúvame, no verte mi, že po čase ich spolu rozoberáme a vraciame sa k nim. A verte mi, vždy vám dáme časom za pravdu..."
Po slávnostnom úvode nastúpili na javisko naši najmenší aby svoje babičky a deduškov potešili svojim programom. Detičky z MŠ si pre starkých pripravili folklórne pásmo s pesničkami a riekankami. Predniesli ich -
Postojačky, posediačky vravíme si povedačky.
Kto ich povie bez chyby, pôjde s nami na ryby.
Kto pri tom i skákať bude, odveziem ho v zlatom sude,
Najprv hrku, potom hrk - vysypem ho na lopúch.
Potom sa rozdelili na dve skupiny - malí a veľkí, s paličkami si udierali do taktu a rečňovali - raz jedni, raz druhí. Mnohé z riekaniek či pesničiek, ktoré predniesli a zaspievali sú nestarnúce a prenášajú sa z generácie na generáciu a iste pripomenuli starkým ich detstvo.
Po neutíchajúcom potlesku pokračoval slávnostný program predstavením tohoročných jubilantov.
Úctyhodného životného jubilea 90 rokov sa na jar 13.3. dožil pán Jozef Murárik, začiatkom októbra hneď 2. pani Mária Nemédyová a o necelý mesiac 16. 11. bude oslavovať pán Ing. Ján Malík.
85 rokov oslávi o desať dní pani Moravčíková Valéria.
Ročník 80-ročných jubilantov je v tomto roku silný: Zongor Jaroslav, Ing. Ján Krecháč, Ján Solník, Hrnčiarová Emília, Anna Navrátilová, Vladimír Jurčo, Alexander Pomšár a ročník 80-ročných jubilantov uzatvára František Machai.
75 - ročného jubilanta máme tento rok jedného - pána Milana Matejoviča.
Poslednými jubilantmi, ktorých sme pozvali sú 70-siatnici: Ľuboš Križko, Peter Vykysalý, Mgr. Elena Wilkinson, Peter Kudla, Ing. Viktor Kollár, Vladimír Bušo, Ing. Ján Holásek, Anna Plesnivá, Anna Šebeňová. Poslednou jubilantkou 70- ničkou bude 3.12. pani Oľga Kováčová.
Najstaršou občiankou našej obce v tomto roku je 90-ročná pani Mária Nemédyová a najstarším občanom je pán Ján Heleš, ktorý sa v júni dožil 92 rokov.
Po zápise do pamätnej knihy a prevzatí darčeka, ľúbezný spev členiek Vretena ktorý prenikol všetkým do sŕdc a duší, nasledoval príhovor Janky Vidovej darcom krvi:
„Vážení prítomní!
Sú hodnoty, ktoré nemôžeme vyjadriť ani vyčísliť žiadnymi peniazmi. K týmto hodnotám patrí aj ľudský život. Jeho cena spočíva predovšetkým v tom, že ho nemôžeme ničím nahradiť, ani ho nijakým spôsobom získať..." a predstavila dvoch mladých ľudí, ktorí už viac ako 20-krát darovali vzácnu tekutinu - krv a sú držiteľmi Striebornej Jánskeho plakety. Jedným z nich je starosta obce Ing. Michal Križan a druhým Ing. Vladimír Staňák Phd. Po zápise do pamätnej knihy a odovzdaní darčeka sme pozdvihli čaše s vínkom a pripili si spoločne na zdravie a rokom minulým i tým čo prídu a všetkým zaželali dlhý život medzi nami, nech nám slúži srdce a zem pod nohami.
Program pokračoval vystúpením folklórneho súboru Opatovčan, členovia ktorého vniesli na javisko vo svojich piesňach spomienky na mladosť. Rezký spev sprevádzaný harmonikou rozihral žilky v tele a nôžky pod stolom. Mnohí starkí si pospevovali a podupkávali do taktu a v celej sále sa rozhostila príjemná nálada. Aby nikomu nevyschlo v krku, bolo pripravené vínko či minerálka a na posilnenie dobrá kapustnica, čučoriedkový zákusok a kávička.
Veselá nálada pokračovala za pomoci členov súboru Opatovčan aj po občerstvení až do večerných hodín. Na záver nám na ústnej harmonike zahral pesničky svojej mladosti náš jubilant 90-ročný pán Jozef Murárik začo si od prítomných vyslúžil veľký potlesk.
Mgr. Ema Michalcová, kronikárka obce
Anna Gagová

Fotogaléria