Preskočiť na obsah

Turistický pochod na Ždánovú

       Minulý rok nám počasie neprialo a turistický pochod na Ždánovú sa neuskutočnil. Tohtoročný máj je tiež veľmi premenlivý a rozhodnutie, či pochod uskutočniť bolo naozaj ťažké.
       8. máj je dňom ukončenia II. Svetovej vojny a turistický pochod sa koná na počesť padlým.
       Pred obecným úradom sa o 11,00 hod. stretla maličká skupina turistov. K Pamätnej tabuli v obci sme položili kyticu kvetov a vydali sa na pochod. Nevedeli sme čo nás po ceste čaká, pretože v noci výdatne pršalo, ale príroda nás milo prekvapila a v horách nebolo tak mokro ako sme sa obávali.
       Po hodinovej chôdzi za príjemného počasia, ideálneho pre turistiku, sme stáli na lúke pred poľovníckou chatou, kde nás už čakal rozložený ohník. Postupne pribúdali ďalší nadšenci turistiky, ktorých sa nakonec pri chate zišlo 38. V družnej debate sme si pri ohníku opiekli špekáčiky a občerstvili sa chladeným pivkom. Detí prišlo menej ako po iné roky, asi ich vyľakal nočný dážď. Aj tento rok sme pre ne pripravili súťaž v hľadaní cukríkov a ďalšie športové aktivity. Záver tohto vydareného dňa patril nultému ročníku futbalového zápasu ženy - muži na zelenej lúke.
       Všetci sme si v tejto krásnej scenérii prírody za príjemného počasia dostatočne oddýchli, nabrali nových síl a v podvečerných hodinách sa vybrali na cestu domov.
       Ďakujeme pánovi Vladkovi Mikušovi ml. za vyvezenie potravín a všetkého potrebného materiálu, pánovi Čaňovi za požičanie kľúčov od chaty a Vierke Malíkovej za zabezpečenie prípravy ohniska a chaty.
A. Gagová

Fotogaléria