Preskočiť na obsah

Uvítanie detí

   Vo vestibule kultúrneho domu 15. októbra vítala 7 najmladších obyvateľov našej obce predsedníčka ZPOZ-u pani Jana Vidová týmito slovami:
   „Ak by sme na týchto nasledujúcich pár chvíľ mali vhupnúť do rozprávky, bola by to rozprávka o 7 trpaslíkoch, z ktorých každý má svoju usmiatu starostlivú snehulienku a obetavého princa, odháňajúceho všetky chmáry."
Starostovi obce predstavila našich najmladších občiankov: Ninku Kuchtovú, Kamilku Sýkorovú, Ninku Frňovú, Olivera Čiču, Adamka Hurtoňa, Rebeku Manduchovú a Timotejka Horňáka.
    V príhovore starosta Ing. Michal Križan poprial rodičom pri výchove ich potomkov veľa šťastia, rodinnej pohody a trpezlivosti, aby im deti prinášali len radosť a spokojnosť. V mene obyvateľov srdečne privítal v našej obci aj detičky a poprial im, aby vyrastali v domove, kde sa ligoce mamino srdce a bdie otcova pracovitá ruka, domove, ktorý bude pre nich celý život istotou a miestom návratov.
    V slávnostnom programe vystúpila spevácka skupina žien Vreteno a svojim programom privítali najmenších aj deti z našej obce. Po zápise do pamätnej knihy prijala každá mamička od starostu kvietok a darček pre svoje dieťa.
Slávnosť sme ukončili slávnostným prípitkom na zdravie rodičom a našim najmenším.

A.Gagová

Fotogaléria