Preskočiť na obsah

Uvítanie detí

     Vo vestibule kultúrneho domu sme 14. októbra vítali 11 našich najmladším občiankov: Gabriela Mikulinca, Michala Kližana, Jakubka Horňáka, Andreasa Papagrigoria, Lilianku Čaňovú, Timejku Švikruhovú, Danielka Surovčeka, Alexandra Vincurského, Alexa Kvasnicu a najmladšie dievčatká - dvojičky Lucku a Lindu Fabianové. Hoci bolo vonku pochmúrne počasie, celú miestnosť nám rozžiarili tieto malé slniečka a niektoré dali o sebe aj hlasno vedieť.
Slávnosť otvorili speváčky za skupiny Vreteno. Po nich sa ujala slova predsedníčka ZPOZ-u Jana Vidová, ktorá všetkých srdečne privítala a predstavila starostovi obce prítomných občiankov a ich rodičov. Krátkym hudobno-slovným pásmom pozdravili našich najmenších deti z našej obce. Vo svojom príhovore starosta Ing. Michal Križan vyzdvihol hlavne dôležitú úlohu rodičov pri výchove svojich ratolestí a poprial im veľa síl a trpezlivosti. Naším najmenším poprial hlavne lásku oboch rodičov, aby z nich vyrástli krásni a čestní ľudia.
Po zápise do pamätnej knihy prijala každá mamička od starostu darček pre svoje dieťa. Slávnosť uvítania do života sme ukončili slávnostným prípitkom na zdravie rodičov a ich detí.
Rodičom želáme, aby sa pocit šťastia z nového člena ich rodiny nikdy neminul a deťom aby vyrastali obklopené láskou obidvoch rodičov.
Anna Gagová
     

>>Fotogaléria<<