Preskočiť na obsah

Uvítanie detí do života

     Dňa 21. októbra sme vo vestibule kultúrneho domu privítali 6 najmladších občiankov našej obce. Obecný úrad v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti v Adamovských Kochanovciach pripravili pre rodičov a ich ratolesti slávnostný program so zápisom do pamätnej knihy obce. Každá mamička prijala od zástupcu starostu obce Ing. Michala Križana kvietok a darček  pre dieťa z rúk predsedníčky ZPOZ-u Jany Vidovej.

     Slávnosť sme ukončili slávnostným prípitkom na zdravie rodičom a našim najmenším.

 

Najmladšími občanmi našej obce sú:

       Deniska a Martinko Janíkovi             Lukáško Krajčík         Martinko Solařík         Lucka Dovinová

 

 

 

 


       

          Nikolasko Švikruha

 

     Želáme rodičom pevné zdravie a veľa trpezlivosti pri výchove svojich detí. Nech sa ich nádeje, ktoré do nich dnes vkladajú, naplnia a prinášajú im len radosť a šťastie. 

 

A.Gagová

 

Fotogaléria