Preskočiť na obsah

Uvítanie detí do života

Keď narodí sa človek - akoby si spravil pevný, prívetivý dom.
Akoby si bol dvere otvoril, povedal trochu rozpačitý:
„Nech sa páči vstúp a cíť sa tu doma".

Za uplynulý rok pribudlo v našej obci 11 najmladším spoluobčiankov. Za posledné roky sme taký veľký počet našich najmenších nevítali, preto sme ich vo vestibule kultúrneho domu 28. septembra vítali na dvakrát. Úvodnou piesňou ich privítali speváčky zo speváckej skupiny Vreteno. Slávnosť otvorila predsedníčka ZPOZ-u pani Jana Vidová. Krátkym programom pozdravili našich najmenších dievčatá z DFS Vretienko. V príhovore starosta Ing. Michal Križan vyzdvihol hlavne dôležitú úlohu rodičov pri výchove svojich potomkov. Z príhovoru vyberáme:
„Milí rodičia ste to vy, ktorí budete počuť prvé slovo svojho dieťaťa, uvidíte jeho nesmelé krôčiky, prvé padnutie. Keď vyrastie budete sa s ním hrávať a zberať kvety na rozkvitnutej lúke, čítať najkrajšie rozprávky a učiť rozoznávať dobré od zlého, učiť ho pravde, statočnosti, čestnosti a hrdosti a vštepovať mu pocit lásky k rodnej vlasti, svojmu rodisku".
Po príhovore nasledoval slávnostný zápis rodičov do pamätnej knihy obce. Od starostu obce prijala každá mamička kvietok a darček pre svoje dieťa - Elišku Švikruhovú, Lilianku Brehovskú, Hanku Mischnákovú, Sašku Pislovú, Emmku Kadlečíkovú, Tobiaska Čaňu, Elišku Ondrejičkovú, Šimonka Chlebanu, Michaelu Hrnčárovú, Katarínku Bušovú a najmladšieho Mateja Kuchtu.
„Príchod dieťaťa do rodiny je veľká udalosť. Sprevádza ju neopísateľná radosť, hrdosť, očakávania ale aj obavy a zodpovednosť za krehkého človiečika.
Milí rodičia prajeme vám, aby sa vo vašich domoch pocit šťastia nikdy nemíňal, nech sú vaše deti obklopené láskou a starostlivosťou. Nech pekné a príjemné prevažuje nad starosťami a nepohodou" - to boli záverečné slová predsedníčky ZPOZ-u Jany Vidovej.
Slávnosť sme ukončili slávnostným prípitkom na zdravie rodičov a našich najmenším.
„Vitajte milé detičky na svete pod slniečkom.
Pozrite čo ste nevideli, keď vás mamky nosili
pod srdiečkom.
Otvorte očká nastavte dlane,
nech dúha s rozprávkou sadnú si na ne.
Maličkí naši usmejte sa krásne
a ja vaše roľničky uložím do básne..."
                                                                          A.Gagová

Fotogaléria