Preskočiť na obsah

Vianoce včera a dnes

      Vianoce sa neúprosne blížia. Každý z nás by mal na chvíľu zastaviť a precítiť tieto chvíle. Obecný úrad pozval občanov do sály kultúrneho domu, kde sa konala v dňoch 17. - 18. decembra malá výstava „Vianoce včera a dnes".

     Na jednej strane sme predstavili Vianoce dnes - bohaté ligotavé, ale uponáhľané, na strane druhej Vianoce minulé - jednoduché s vôňou ihličia a čerstvého chleba, s pocitom pokoja, pokory a spolupatričnosti. Idylku Vianoc dotvorilo vystúpenie DFS Vretienko, v ktorom tiež krátkou scénkou ukázali zhon dnešných prichádzajúcich Vianoc a potom pásmom kolied a vianočných zvykov priblížili Vianoce dávno minulé.

        Je škoda, že len málo občanov si našlo tú chvíľku času, aby si aj takto pripomenuli prichádzajúce Vianoce.

        Ďakujeme za príspevky na výstavu pani Emílii Mikušovej, Marte Capákovej, Paulíne Solníkovej, Emílii Križkovej, Jarmile Šebánovej - ktorá napiekla aj chutné vianočné koláče a pečivo a členkám kultúrnej komisie Jane Vidovej, Viere Malíkovej a Ľubici Križanovej.

 

A. Gagová

 

>>Fotogaléria >>