Preskočiť na obsah

Vinšujeme Vám

Už po druhý rok nás náš Detský folklórny súbor Vretienko pod vedením pani Katky Kuchtovej potešil zvykoslovným pásmom a odkryl nám čaro dávnych vianočných tradícií. Aj keď toho roku v sobotný podvečer 22. decembra bolo divákov a účinkujúcich v sále KD skoro v rovnakom pomere veríme, že to protagonistov súboru neodradí v ďalšej činnosti a stretneme sa pri ich ďalšom novom vystúpení.

Koledníci a vinšovníci zaspievali a zavinšovali a my vinšujeme tiež:

Na Vianoce v roku novom

vinšujeme na sto krát

teplé slnko nad domovom

dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia akurát,

aby Vás mal každý rád.


PS: My Vás máme radi a sme radi, že ste a fungujete!

 

J.Vidová 

 

Fotogaléria