Preskočiť na obsah

Vítanie detí do života

„Vitajte milé detičky, na svete, pod slniečkom.
Pozrite, čo ste nevideli, keď vás mamky nosili pod srdiečkom.
Otvorte očká, nastavte dlane,
nech dúha s rozprávkou sadnú si na ne".
 

      Vestibul kultúrneho domu patril 9. novembra 2011 šiestim najmladším občanom našej obce, Jakubkovi Stecovi, Natálke Hurtoňovej, Robkovi Struhárovi, Andrejkovi Cholvádovi, Adriankovi Adamčiemu a najmladšej Simonke Kuchtovej, ktorých sme vítali do života. Peknou uspávankou ich privítala pani Paulína Potočková zo speváckej skupiny Vreteno. Slávnosť otvorila predsedníčka ZPOZ-u pani Jana Vidová. Krátkym programom pozdravili našich malých občiankov aj deti z našej obce. V príhovore starosta Ing. Michal Križan vyzdvihol hlavne dôležitú úlohu rodičov pri výchove svojich potomkov. Z príhovoru vyberáme:

„ Chráňte svoje deti a majte pre ne pochopenie. Milujte ich trpezlivo a spravodlivo, aby ste z nich vychovali statočných ľudí s čistým a otvoreným srdcom".

      Po zápise do pamätnej knihy prijala každá mamička od starostu kvietok a darček  pre svoje dieťa .

     Slávnosť sme ukončili slávnostným prípitkom na zdravie rodičov a našim najmenším.

     „Vitajte teda najmladší občiankovia medzi nami! Kráčajte po zemi so vztýčenou hlavou, plní odhodlania a smelých plánov".

       Rodičom želáme k tejto krásnej a zodpovednej úlohe veľa zdravia, trpezlivosti, rodičovskej zhody a samozrejme radosti pri výchove svojich detí.

 

 

A.Gagová

>>Fotogaléria>>