Preskočiť na obsah

Výročná schôdza ZO Jednoty dôchodcov Slovenska

     Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Adamovských Kochanovciach na členskej schôdzi v piatok 5. februára 2010 hodnotila svoju činnosť za rok 2009. Z 84 členov sa schôdze zúčastnilo 48 členov a 6 hostí. Spomedzi nich pozdravil rokovanie pán starosta obce Ing. Michal Križan, ktorý prisľúbil v mene celého zastupiteľstva ústretovosť obecného úradu a podporu činnosti našej organizácie. Vo svojom príhovore Mgr. Mikuláš Medvec, predseda Okresnej organizácie JDS, poďakoval všetkým členom za aktívnu prácu v organizácii a rovnako prisľúbil pomoc a ochotu pri obhajovaní práv a požiadaviek dôchodcov.

     Z diskusie vyplynulo, že členovia by aj prijali aktivity, ktoré sa v priebehu roka poriadajú, len ich treba lepšie propagovať a tak sa viac priblížiť k členom. Záver rokovania bol spestrený tombolou, do ktorej prispeli členovia JDS, ale aj ďalší občania. Dobrovoľný príspevok obohatí rokovanie budúcej členskej schôdze, alebo akcií, ktoré budú poriadané v priebehu roka.

     Členovia výboru ďakujú všetkým, ktorí prispeli k obohateniu členskej schôdze a hlavne prispeli svojimi darmi do tomboly. Očakávajú aktívny prístup k plneniu plánu činnosti, ktorý bol prítomnými prijatý s pochopením a schválený.

     V mene výboru ďakujem všetkým, hlavne obecnému úradu, za pomoc a ústretovosť, pri zabezpečení úspešného priebehu hodnotiacej členskej schôdze!

 

 Za Výbor ZO JDS Ing. Emília Kontrová, predsedníčka. 

 

 

Fotogaléria