Preskočiť na obsah

Výročná schôdza ZO ÚŽS

      V piatkový podvečer 19. februára 2010, sa uskutočnila výročná členská schôdza základnej organizácie Únie žien Slovenska. Predsedníčka ZO - Ing. Jarmila Šebánová vo svojom príhovore upriamila pozornosť na zachovanie rodiny tak, ako bolo po stáročia na Slovensku zvykom. Zo štatistiky vybrala údaje o rozpadávajúcich sa, či nevytvorených rodinách, o ženách, ktoré sú samovychovávateľkami svojich detí, položila otázku kam kráča naša spoločnosť pri výchove nášho potomstva.

     Ďalej oboznámila dvadsiatku zúčastnených členiek s plánom činnosti na nasledujúci polrok nielen našej základnej organizácie, ale aj pripravované akcie v rámci okresu.

     V družnej debate, pri skvelých domácich koláčikoch, si ženy vymieňali skúsenosti z rôznych záujmových oblastí -  kulinárstva, či liečiteľstva. A iste zaujímavá bola na záver i beseda spojená s premietaním DVD záberov z Nového Zélandu, kde pani Šebánová strávila 6 týždňov so svojou dcérou.

 

Milé ženy! (Členky i nečlenky ÚŽS)

Srdečne Vás pozývame na všetky kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sa v obci poriadajú. Verte, že Vás môžu obohatiť o skúsenosti, vedomosti a zaujímavosti.

 

Jana Vidová

 

Fotogaléria