Preskočiť na obsah

Orgány verejnej správy a inštitúcie

Daňový úrad, K dolnej stanici 22
032/657 41 11
Úradné hodiny:

Pondelok 
08.00 - 12.00
13.00 - 14.00
Streda 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00 
Piatok 08.00 - 11.00  

 

 

 

Podateľňa:

Pondelok až piatok   08.00 - 15.00

 

Aktualizácia: 3.6.2008 

Katastrálny úrad, Gen.M.R Štefánika 20
032/744 58 21
Úradné hodiny:

Pondelok 
08.00 - 15.00
Utorok 08.00 - 15.00 
Streda 08.00 - 15.00 
Štvrtok 08.00 - 15.00 
Piatok 08.00 - 11.00 

 

 

 

 

 

Obedná prestávka 30 min. medzi 11.00 - 13.00 

Lesy SR šp OZ Trenčín, Hodžova 38
032/743 48 64, 743 76 10, 743 15 94

Obvodný úrad, Bratislavská 1021
032/650 14 01
Úradné hodiny:

Pondelok 
08.00 - 15.00 
Utorok 08.00 - 14.00 
Streda 08.00 - 16.00 
Štvrtok 08.00 - 14.00 
Piatok 08.00 - 14.00 

 

 

 

 

 

Odbor živnostenského podnikania nemá vo štvrtok stránkový deň

Obvodný pozemkový úrad, Nám.Sv.Anny 7
032/6501910-17
Úradné hodiny:

Pondelok 
08.00 - 15.00
Streda 08.00 - 16.00 
Piatok 08.00 - 14.00 
  
aktualizované 5.5.2009

Obvodný úrad život. prostredia, Gen.M.R. Štefánika 20
032/743 46 20
Úradné hodiny:

Pondelok 
08.00 - 14.00
Utorok 08.00 - 14.00 
Streda 08.00 - 16.00 
Štvrtok 08.00 - 14.00 
Piatok 08.00 - 14.00 

 

 

 

 

 

Obedná prestávka 30 min. medzi 11.00 -13.00 

Okresná prokuratúra, Bernolákova 2
032/652 69 50 032/658 23 45
Úradné hodiny:

Pondelok 
07.00 - 15.00 
Utorok 07.00 - 15.00 
Streda 07.00 - 15.00 
Štvrtok 07.00 - 15.00 
Piatok 07.00 - 15.00 

 

Okresný súd, Piaristická 27
032/656 11 11
Úradné hodiny:

Kancelária pre styk s verejnosťou:


Pondelok 
08.00 - 12.00                                 
Utorok 08.00 - 12.00  
Streda
08.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Štvrtok 08.00 - 12.00  
Piatok 08.00 - 12.00  

 

Region. úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4
032/650 95 11

Region. veterinárna a potravin.správa, Súdna 22
032/652 21 23
Úradné hodiny:

Pondelok 
07.00 - 15.00 
Utorok 07.00 - 15.00 
Streda 07.00 - 16.00 
Štvrtok 07.00 - 15.00 
Piatok 07.00 - 14.00 

 

Sociálna poisťovňa, Jilemníckeho 3760
032/65 12 111
Úradné hodiny:

 

Informač.-porad. centrum
Pokladňa:Podateľňa: 
Pondelok 
08.00 - 18.00 
  Pondelok 08.00 - 16.00   Pondelok 08.00 - 18.00 
Utorok 08.00 - 14.00   Utorok 08.00 - 13.00   Utorok 08.00 - 14.00 
Streda 08.00 - 18.00   Streda08.00 - 16.00   Streda 08.00 - 18.00 
Štvrtok nestránkový   Štvrtok 08.00 - 12.00
  Štvrtok 08.00 - 12.00 
Piatok 08.00 - 14.00  Piatok 08.00 - 13.00   Piatok 08.00 - 14.00 

 

  

 

 

 

 

Obedná prestávka: 12.00 hod. - 12.30 hod.

 

Aktualizácia: 4.1.2010

Správa katastra. Piaristická 25
032/652 33 51
Úradné hodiny:

Pondelok 
08.00 - 12.00
13.00 - 14.30
Streda 08.00 - 12.00 13.00 - 16.30 
Piatok 08.00 - 12.00  

 

 

 

Podateľňa

Pondelok 
07.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Utorok 07.00 - 12.00 13.00 - 15.00 
Streda 07.00 - 12.00
13.00 - 17.00 
Štvrtok 07.00 - 12.00 13.00 - 15.00 
Piatok 07.00 - 12.30
 

Spoločný stavebný úrad, Farská 1
032/650 44 04
Úradné hodiny: Referenti:

 Streda  
08.00 - 11.30  
12.30 - 16.00 
 Piatok08.00 - 11.30
12.30 - 14.00  

 

 

Podateľňa:

 Pondelok08.00 - 11.30 12.30 - 15.00
 Utorok  
08.00 - 11.30   
12.30 - 15.00 
 Streda08.00 - 11.30 12.30 - 16.00 
 Štvrtok08.00 - 11.30 12.30 - 15.00 
 Piatok08.00 - 11.30 12.30 - 14.00 

 

  

 

 

Aktualizácia: 3.6.2008 

Trenčiansky samosprávny kraj, Hviezdoslavova 1
032/741 14 21
Úradné hodiny: Pondelok až  piatok    08.00 - 14.00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Gen.M.R.Štefánika 20
032/741 51 11
Úradné hodiny:

 Pondelok   
08.00 - 15.00 
 Utorok 08.00 - 15.00 
 Streda08.30 - 17.00 
 Štvrtok08.00 - 15.00 
 Piatok08.00 - 13.30