Preskočiť na obsah

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva

 Plán zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach

v roku 2019

Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach bude mať plánované zasadnutia v  roku 2019:

 25. februára 2019  
/pondelok/
 29. apríla 2019/pondelok/ 
 24. júna 2019/pondelok/ 
 26. augusta 2019/pondelok/ 
 28. októbra 2019/pondelok/ 
 16. decembra 2019/pondelok/

Pozvánka na zasadnutie s programom, bude zverejnená najneskôr 3 dni pred jeho konaním alebo v prípade neplánovaného zasadnutia aspoň 24 hodín pred jeho uskutočnením, obvyklým spôsobom - vyvesením pozvánky na úradnej tabuli obecného úradu, vyhlásením v miestnom rozhlase a informáciou na webovej stránke obce.