Preskočiť na obsah

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva

 Plán zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach

v roku 2020

Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach bude mať plánované zasadnutia v  roku 2020:

 24. februára 2020   
/pondelok/
 27. apríla 2020/pondelok/ 
 22. júna 2020/pondelok/ 

 24. augusta 2020

/pondelok/ 
 26. októbra 2020/pondelok/ 
 14. decembra 2020/pondelok/

Pozvánka na zasadnutie s programom, bude zverejnená najneskôr 3 dni pred jeho konaním alebo v prípade neplánovaného zasadnutia aspoň 24 hodín pred jeho uskutočnením, obvyklým spôsobom - vyvesením pozvánky na úradnej tabuli obecného úradu, vyhlásením v miestnom rozhlase a informáciou na webovej stránke obce.