Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí konania o určení ochranných pásiem a upustení od ústneho konania

Dátum: 30.11.2010