Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 odst. 4 zák. č. 50/1976 Zb. - verejná vyhláška + Príloha: Situácia širších vzťahov III. etapa

Dátum: 01.09.2011

 

 

 

 

 

  Príloha: Situácia širších vzťahov Horné Políčko III.etapa (dokument je v PDF)