Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania...( Územno-plánovacia dokumentácia Horné Políčko, Adamovské Kochanovce-september

Dátum: 01.10.2009

Na stiahnutie: zacatie_uzemneho_konania_hp_sept.pdf

Dokument je vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, napríklad Adobe Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť.