Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania o využití územia a upustenie od ústneho pojednávania Ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v k.u. Veľké Bierovce v lokalite Pod Prúdmi

Dátum: 06.12.2011

Na stiahnutie: verejn__vyhl__ka___ozn_menie_o_za_at___zemn_ho_konania_o_vyu__t___zemia_a_upoustenie_od__stneho_pojedn_vania.pdf

Dokument je vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, napríklad Adobe Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť.