Preskočiť na obsah

Územný plán obce Adamovské Kochanovce

Dátum: 28.03.2014

Na stiahnutie: 2_akochanovce_c_komplexny_vykres.pdf

Na stiahnutie: _pn_a.k.__istopis.pdf

Na stiahnutie: _pn_a.k._istopis__z_v_zn___as_.pdf

Územný plán obce Adamovské Kochanovce je k dispozícií k nahliadnutiu na Obecnom úrade Adamovské Kochanovce počas úradných hodín, prípadne základná grafická časť a textové časti sú uvedené v prílohach dokumentu. 

Príloha č. 1: Grafická časť - Územný plán obce Adamovské Kochanovce v podobe širších vzťahov,

Príloha č. 2: Textová časť: ÚPN Adamovské Kochanovce - Čistopis,

Príloha č. 3: Textová časť: ÚPN Adamovské Kochanovce - Čistopis - Záväzná časť.