Preskočiť na obsah

Územný plán obce Adamovské Kochanovce správa o hodnotení

Dátum: 13.09.2013

Na stiahnutie: ?PN_Adamovsk?_Kochanovce_Koncept_1.pdf

Na stiahnutie: _pn_o_adamovske_kochanovce_koncept___z_v_zn___as_.pdf

Obec Adamovské Kochanovce podľa § 11 ods. 1 zákona 24/2006 Z. Z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje správu o hodnotení a koncept riešenia Územného plánu obce Adamovské Kochanovce. Spomínané dokumenty sú taktiež pre verejnosť dostupné v tlačenej forme na OcÚ Adamovské Kochanovce v pracovnom čase. Zároveň informuje verejnosť, že verejné prerokovanie dokumentov sa uskutoční dňa 25.9.2013 /v stredu/ o 16.00 hod v Kultúrnom dome Adamovské Kochanovce.

Grafické prílohy môžete nájsť na stránke obce https://www.adamovskekochanovce.sk/uradna-tabula/verejna-vyhlaska-oznamenie-o-verejnom-prerokovani-uzemnoplan