Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška - Oznámenie o verejnom prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obca Adamovské Kochanovce - koncept riešenie

Dátum: 09.09.2013

Na stiahnutie: 2_AKochanovce_K1_komplexny_vykres_1.pdf

Na stiahnutie: 2_akochanovce_k2_komplexny_vykres.pdf

Na stiahnutie: _pn_adamovsk__kochanovce_koncept.pdf

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

č.j.: 298/2013

zo dňa: 9.9.2013

 

Oznámenie o verejnom prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Adamovské Kochanovce – koncept riešenia

 

Obec Adamovské Kochanovce týmto oznamuje, že v zmysle § 21 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začala dňom 09.septembra 2013 prerokovávať územnoplánovaciu dokumentáciu Územný plán obce Adamovské Kochanovce – Koncept riešenia.

V zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov je verejnosť oprávnená podávať pripomienky ku konceptu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.

Kompletná dokumentácia Územný plán obce Adamovské Kochanovce – Koncept riešenia je k dispozícii - k nahliadnutiu na Obecnom úrade Adamovské Kochanovce, každý deň v úradných hodinách a na webovej stránke www.adamovskekochanovce.sk..

Pripomienky, prosim, podávajte v pisomnej forme na Obecnom úrade Adamovské Kochanovce.

 

 

Týmto Vás tiež pozývame na verejný výklad k územnoplánovacej dokumentácii, ktorý sa uskutoční dňa 25. septembra o 16.00 hod. v kultúrnom dome Adamovské Kochanovce.

 

 

S pozdravom

Starosta obce