Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania "Ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov ROZVADZE - VEĽKÁ SIHOŤ

Dátum: 05.05.2010

Na stiahnutie: zacatie_uk_rozvadze_velka_sihot_.pdf

Dokument je vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, napríklad Adobe Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť.