Preskočiť na obsah

Školstvo

Súbor na stiahnutie: Školstvo

 

skolaZákladná škola 

     V našej obci nie je základná škola, preto väčšina našich detí navštevuje  Základnú školu s materskou školou v neďalekom, asi  1 km vzdialenom Lieskovom (Melčice-Lieskové). Žiaci sú tu rozdelení do 12 tried a okrem klasických tried využívajú odborné učebne anglického a nemeckého jazyka, fyziky, chémie, hudobnej výchovy, technickej výchovy a počítačovú učebňu. Súčasťou školy je oddelenie školského klubu detí, kde sa môžu pripravovať na vyučovanie. V škole sa rozvíja i veľmi bohatá a rôznorodá  umelecká, jazyková, počítačová a internetová i športová mimoškolská činnosť.

     Škola je prihlásená aj do projektu "Otvorená škola". Má svoju webovú stránku http://www.zsmelcice.edu.sk/.

 

MSMaterská škola 

     Deti v predškolskom veku od 2 a pol roka, pokiaľ spĺňajú kritériá pre príjem do MŠ,  môžu navštevovať obecnú materskú školu v Adamovských Kochanovciach, ktorá sa nachádza v centre obce oproti OcÚ. Materskú školu navštevuje v súčasnosti 24 detí.  V areáli školy sú pre ich pohybové aktivity k dispozícii pieskovisko, preliezky i húpačky.

     Deti je možné privádzať do zariadenia od  6.30 hod. a popoludní odchádzajú najneskôr o 16.00 hodine.

Materská škola má svoju webovú stránku http://msak.webnode.sk/

 

Kontakty: 

Riaditeľka materskej školy:  Bc. Janka Horňáková

Adresa MŠ:  Adamovské Kochanovce 97, 913 05

Telefón: 032/649 04 29