Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte

Poplatok sa uhrádza v pokladni OcÚ v Adamovských Kochanovciach

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz

Vybavuje: Emília Križková, referentka OcÚ
Kontakt: 032/649 03 25
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: 5.- EUR

OZV- Naturpack

natur pack

informácie e-mailom

Novinky e-mailom