Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Potvrdenie o trvalom pobyte

Poplatok sa uhrádza v pokladni OcÚ v Adamovských Kochanovciach

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz


Vybavuje: Emília Križková, referentka OcÚ
Kontakt: 032/649 03 25
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: 5.- EUR

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022