Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Zápis novorodenca a rodný list

Vybavuje matričný úrad v mieste nemocnice alebo miesta kde sa dieťa narodilo.

(Napr. zápis novorodenca narodeného v trenčianskej nemocnici vybavuje matričný úrad v Trenčíne.)

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022