Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Poplatok za komunálny odpad

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi je vykonávané v zmysle aktuálneho VZN Obce Adamovské Kochanovce.

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz


Vybavuje: Anna Gagová, referentka OcÚ
Kontakt: 032/649 03 25
Doba vybavenia: na počkanie

OZV- Naturpack

natur pack

informácie e-mailom

Novinky e-mailom