Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Poplatok za komunálny odpad

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi je vykonávané v zmysle aktuálneho VZN Obce Adamovské Kochanovce.

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz


Vybavuje: Ing. Soňa Liptáková, referentka OcÚ
Kontakt: 032/649 03 25
Doba vybavenia: na počkanie

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022