Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Poplatok za nájom hrobového miesta

Poplatok sa zaplatí osobne na OcÚ v súlade so schváleným dokumentom Prevádzkový poriadok pohrebísk Adamovské Kochanovce 

OZV- Naturpack

natur pack

informácie e-mailom

Novinky e-mailom