Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Poplatok za nájom hrobového miesta

Poplatok sa zaplatí osobne na OcÚ v súlade so schváleným dokumentom Prevádzkový poriadok pohrebísk Adamovské Kochanovce 

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022