Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Poskytnutie úľavy na poplatky za obecné dane

Správca dane môže v zmysle VZN obce Adamovské Kochanovce o miestnych daniach a miestnom poplatku daň znížiť alebo odpustiť.

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz


Vybavuje: Ing. Soňa Liptáková, referentka OcÚ
Kontakt: 032/649 03 25

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022