Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Poskytnutie úľavy na poplatky za obecné dane

Správca dane môže v zmysle VZN obce Adamovské Kochanovce o miestnych daniach a miestnom poplatku ...... daň znížiť alebo odpustiť.

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz


Vybavuje: Anna Gagová, referentka OcÚ
Kontakt: 032/649 03 25

OZV- Naturpack

natur pack

informácie e-mailom

Novinky e-mailom