Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

Nárok si možno uplatniť pri narodení dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní, písomnou formou na tlačive Žiadosť o príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. K žiadosti je potrebné i tlačivo Potvrdenie ošetrujúceho lekára na účely posúdenia nároku. Žiadosť sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnom k miestu trvalého pobytu. Oprávnenou osobou je:

  • matka dieťaťa
  • otec dieťaťa ak matka zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo mu bolo zverené do výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Rodička musí preukázať, že od štvrtého mesiaca tehotenstva chodila aspoň 1x mesačne na preventívne prehliadky alebo že ležala počas tehotenstva v nemocnici. Tieto skutočnosti potvrdí ošetrujúci gynekológ priamo v kolónke žiadosti o príspevok. Tlačivo žiadosti získate na ÚPSVaR alebo si ho môžete stiahnuť z internetu.

Príplatok je jednorazovou dávkou pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa

Súčasná výška príspevku je 678,490 € (20 440.- Sk) 

 

aktualizované: október 2011 

 

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (vyplnená)
  • Potvrdenie ošetrujúceho lekára na účely posúdenia nároku

Pre overenie údajov na žiadosti je potrebné zároveň predložiť :
- občiansky preukaz žiadateľa 
- rodný list dieťaťa (originál s fotokópiou)
- potvrdenie ošetrujúeho lekára o dožití sa 28 dní dieťaťa

 

Vybavuje: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne
Kontakt: 032/741 51 11

OZV- Naturpack

natur pack

informácie e-mailom

Novinky e-mailom