Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Povolenie na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Chcete postavený malý zdroj znečisťovania ovzdušia uviesť do prevádzky?

Potrebujete povolenie OcÚ Adamovské Kochanovce na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

 

Potrebné doklady:

  • žiadosť


Kontakt: 032/649 03 25
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: bez poplatku

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022