Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Povolenie rozkopávky miestnych komunikácií

V prípade potreby rozkopávky miestnej komunikácie alebo verejnej zelene (uskutočnenie výkopu napr. pre položenie kábla, vybudovanie prípojok vody a pod.) je v zmysle zákona o pozemných komunikáciách potrebné podať žiadosť o povolenie rozkopávky. 

 

Potrebné doklady:

  • žiadosť o povolenie rozkopávky
  • situačný výkres


Doba vybavenia: do 14 dní
Poplatky: bez poplatku

OZV- Naturpack

natur pack

informácie e-mailom

Novinky e-mailom