Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Chcete si vybudovať plynovú, alebo inú kotolňu na kúrenie alebo ohrev teplej úžitkovej vody vo Vašom dome, výrobnej hale, sklade a pod, pričom príkon inštalovaných spotrebičov nepresiahne 0,3 MW?

Potrebujete povolenie obce Adamovské Kochanovce na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia. Ak je príkon vyšší ako 0,3 MW, potrebujete povolenie Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne.

 

Potrebné doklady:

  • - žiadosť
  • - projektová dokumentácia


Kontakt: 032/649 03 25
Doba vybavenia: do 30dní
Poplatky: bez poplatku

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022