Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Súhlas na zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

V prípade, že počas stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia dôjde ku jej zmene (napr. typ kotla, jeho umiestnenie, miesto vyústenia komína a pod.), je nutné požiadať obec Adamovské Kochanovce o vydanie súhlasu na zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

 

Potrebné doklady:

  • žiadosť
  • projektová dokumentácia (týkajúca sa zmeny) 

 

Kontakt: 032/649 03 25
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: bez poplatku

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022