Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Zaplatenie poplatku za znečistenie ovzdušia

V zmysle zákona o znečisťovaní ovzdušia

 

Potrebné doklady:

  •  vyplnené tlačivo ohlásenia spotreby

 

Kontakt: 032/649 03 25
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: podľa zákona

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov 2022

Kalendár zberu odpadov 

pre rok 

2022