Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Prihlásenie k trvalému pobytu

Potrebné doklady:

  • list vlastníctva na dom/byt alebo prevod vlastníckych práv k domu/bytu
  • občiansky preukaz
  • rodný list
  • sobášny list
  • v prípade rozvodu, rozhodnutie o rozvode


Vybavuje: Emília Križková, referentka OcÚ
Kontakt: 032/649 03 25
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

OZV- Naturpack

natur pack

informácie e-mailom

Novinky e-mailom