Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské
Kochanovce

Obecné dokumenty

platný

Ekonomicky oprávnené náklady r. 2020 opatrovateľka

ekonomicky_opr_vnen__n_klady_opatrovate_sk__slu_ba_za_kalend_rny_rok_202.._.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,55 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Adamovské Kochanovce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Adamovské - Koochanovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 361,17 kB
Vložené: 18. 12. 2023

Úprava rokovacieho poriadku OZ

uprava_rokovacieho_poriadku_oz_adamovske_kochanovce2010_2.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Plán kultúrnych aktivít na rok 2021

kulturny_plan_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,98 kB
Vložené: 1. 1. 2021

Pandemický plán

pandemick__pl_n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,03 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Krízový plán COVID-19

kr_zov__pl_n_covid_19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,37 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

opatrenia_od_1.10.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,38 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Záverečný účet za rok 2019

zaverecny_ucet_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,52 MB
Vložené: 1. 1. 2019

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ

20200611_rozhodnutie_zria_ovate_a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,97 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ

m__rozhodnutie_o_otvoren_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,97 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Plán udržateľnej mobility TSK

pl_n_udr_ate_nej_mobolity_tsk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,97 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Kultúrny plán rok 2020

kulturny_plan_2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 4,97 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Ochrana osobných údajov

pr_loha__._2___oznam_na__radn__tabule.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,59 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Kompostujeme v biekokarpatsko-trenčianskom mikroregióne

kohezny_fond.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,71 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Záverečný účet za rok 2017

zavere_n____et_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 810,31 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Výzva k verejnému obstarávaniu podprahovej zákazky

vyzva_k_veren._obstaravaniu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,42 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Programový rozpočet obce Adamovské Kochanovce 2009-2011

programovy_rozpocet_obce_1909_1912.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 4,97 kB
Vložené: 1. 1. 2009

Plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2016 v obci Adamovské Kochanovce

kulturny_plan_rok_2016.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 74 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2012 v obci Adamovské Kochanovce

kult._pl_n_na_rok_2012.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 76,5 kB
Vložené: 1. 1. 2012

Plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2011 v obci Adamovské Kochanovce

kult._plan_na_rok_2011_schvaleny.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 48,5 kB
Vložené: 1. 1. 2011

Dodatok č. 1/2011 k zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach

dodatok_k_odme_ovaniu_poslancov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 21,5 kB
Vložené: 1. 1. 2011

Štatút obce Adamovské Kochanovce

_tatut_obce_adamovske_kochanovce__sept.2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 284 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Zmena zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Adamovské Kochanovce 2010

zmena_zasad_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_obce_adamovske_kochanovce2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49 kB
Vložené: 1. 1. 2010

Zásady odmeňovania poslancov OZ Adamovské Kochanovce 2010

zasady_odmenovania_poslancov_oz_adamovsk__kochanovce2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB
Vložené: 1. 1. 2010

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Adamovské Kochanovce

phsr_adamovske_kochanovce__3_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1,7 MB
Vložené: 23. 4. 2021

Listy vlastníctva na pozemky-č.1 a č.2

lv_na_pozemky_c.1_a_c.2_pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,97 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Katastrálna mapa pohrebiska č.2 Kochanovce

katastralna_mapa_pohrebisko_c.2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,97 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Katastrálna mapa pohrebiska č.1 Adamovce-M.Bierovce

katastralna_mapa_pohrebisko_c.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,97 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Situačný plán pohrebiska č.2 Kochanovce s ochr.pásmom

situac.plan_pohrebiska_c.2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,69 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Situačný plán pohrebiska č.1 Adamovce - M.Bierovce s ochr.pásmom

situac.plan_pohrebiska_c.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,9 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Adamovské Kochanovce, cintorí č.2 Kochanovce

prevadzkovy_poriadok_cintorin_c.2_kochanovce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 133,5 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Adamovské Kochanovce, cintorín č.1 Adamovce - M.Bierovce

prevadzkovy_poriadok_cintorin_c.1_adamovce_m.bierovce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 141,5 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Rozhodnutie Region.úradu verejn.zdravotníctva -pohrebisko nový cintorín

rozhodnutie_region.uradu_verejn._zdravotnictva__cintorin_adamovce_m.bierovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,4 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Rozhodnutie Region.úradu verejn.zdravotníctva -pohrebisko starý cintorín

rozhodnutie_region.uradu_verejn.zdravotnictva__cintorin_kochanovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,26 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Záverečný účet za rok 2007

zaverecn__ucet_za_r._2007.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 116,5 kB
Vložené: 1. 1. 2007

Rozpočet obce na rok 2008

Rozpočet2008_1.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 4,97 kB
Vložené: 1. 1. 2008

návrh

Rodičom detí navštevujúcich MŠ Adamovské Kochanovce

20210207_oznam_na_web_m_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 120,5 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Kalendár vývozu seperovaného odpadu v obci v r. 2021

Kalendar zberu odpadov 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,14 kB
Vložené: 7. 6. 2021

Rozpočet 2017 - návrh

FR_2017_OZ_1.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 28,78 kB
Vložené: 1. 1. 2017

účinný

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Adamovské Kochanovce

zasady_nakladania_s_financnymi_prostriedkami_obce_ad._kochanovce_1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 65,5 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Rokovací poriadok komisie OcÚ v Adamovských Kochanovciach na ochranu verejného záujmu

rokovaci_poriadok_komisie_na_ochr.vz_v_ad.k..doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64,5 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Prenájom obecných priestorov

20161213_pren_jom_majetku_obce_z_d_vodu_osobitn_ho_zrete_a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,85 kB
Vložené: 23. 4. 2021

zmena

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Adamovské Kochanovce

zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_obce_adamovsk__kochanovce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 77 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach

rokovaci_poriadok__obce_ad.kochanovce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58,5 kB
Vložené: 23. 4. 2021

zrušené

Štatút obce Adamovské Kochanovce

statut_obce__adamovske_kochanovce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 276,5 kB
Vložené: 23. 4. 2021

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Júlia, Juliána, Liana, Rita

Zajtra má meniny Želmíra, Želimír, Želmír

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 18 °C 12 °C
štvrtok 23. 5. zamračené 23/10 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 19/13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/12 °C

OZV- Naturpack

Triedenie odpadu

kalendár zberu rok 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 571.12 kBKalendár zberu odpadov na rok 2024